Dirigent Randi Dugstad

Randi-Dugstad

Randi har utdanning som faglærer i musikk, instrumentalpedagogikk og kordireksjon fra Trøndelag Musikkonservatorium. Hun har videreutdanning i musikkmetodikk, hørelære og korledelse fra Z. Kodaly Pedagocical Institute i Ungarn, og utdanning i klassisk gitar ved F. Liszt Academy of Music. Etter flere år som lærer i klassisk gitar, musikkorientering, kor, ensembledireksjon, hørelære m.m., er hun nå avdelingsleder for Musikk/dans/drama på Heimdal videregående skole. Her dirigerer hun også Musikklinjekoret.

Randi har vært en engasjert korleder/dirigent i flere kor de siste 30+ årene, og lengst fartstid har hun i Ang Passang, hvor hun har vært det klare midtpunkt siden starten i 1991. Det var som medlem i et vokalensemble i studietiden i Ungarn at Randis interesse for renessansemusikk og madrigaler ble vekket. Drømmen var et eget madrigalkor!

Vi som synger sammen med henne i Ang Passang gjør så godt vi kan for å oppfylle drømmen, og siden hun har holdt ut med oss i nær et kvart århundre, har vi kanskje lykkes? Det er sagt at «Korsang burde vært på blå resept!», og det er mye sant i det. Selv om vi kommer alvorstynget og slitne på øvelse, går vi alltid hjem blide og med fornyet energi. Randi er en utmerket pedagog med et smittende humør. Få slutter i Ang Passang – frivillig.