Opptreden på Julemarked 2017

I denne travle førjulstid

vil vi gjerne gi til beste noen litt utradisjonelle adventssanger. Kanskje det vil lette litt på trykket for noen.