“Løse fuglesanger og annet kvitter” – Konsert i Trondheim 2009

m_Løse fuglesanger

Konsert i Rådhussalen i Trondheim Folkebibliotek

Sammen med:

  • Billuca Ensemble