For konger, fyrster, folk og fe – Musikk fra Christian IVs tid